Konkursy

KZP/ZS/III/17/2016
Data publikacji 24.11.2016

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonywania zadania publicznego w latach 2017-2019 w zakresie pomocy społecznej pt.:

"Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności" Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Załączniki

Data publikacji 24.11.2016

Data modyfikacji 23.12.2016
Rejestr zmian
Autor : Prezydent Miasta - Radosław Witkowski

Osoba publikująca: Joanna Mierzyńska
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Statystyka strony: 496 wizyt