Konkursy

KZP/ZS/III/16/2016
Data publikacji 24.11.2016

Ogłoszenie otwartego konkursu ofer na wspieranie wykonywania zadania publicznego w 2017r. z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Załączniki

Data publikacji 24.11.2016

Data modyfikacji 23.12.2016
Rejestr zmian
Autor : Prezydent Miasta - Radosław Witkowski

Osoba publikująca: Joanna Mierzyńska
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Statystyka strony: 428 wizyt