Prawo
UCHWAŁA NR 583/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 26 sierpnia 2013 r.