Prawo
Data publikacji 25.01.2018

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Data publikacji 25.01.2018

Data modyfikacji 31.01.2018
Rejestr zmian
Autor : Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej

Osoba publikująca: Katarzyna Biesiadecka
PP nr 25

Statystyka strony: 197 wizyt