Prawo
Data publikacji 24.03.2013

Status prawny

Przedszkole Publiczne Nr 25 w Radomiu jest placówką oświatowo – wychowawczą o charakterze publicznym.

Organ prowadzący: Gmina Miasta Radom, Urząd Miejski w Radomiu – Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki, ul. Żeromskiego 53
 
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura w Radomiu, ul. Żeromskiego 53
Data publikacji 24.03.2013

Rejestr zmian
Autor : Halina Wieczorek

Osoba publikująca: Halina Wieczorek
Przedszkole Publiczne Nr 25

Statystyka strony: 718 wizyt