Usługi

Strona znajduje się w archiwum.

US/575033/N/2018
Data publikacji 01.08.2018

575033-N-2018 Przetarg nieograniczony na usługę modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębów 0032-Dzierzków 2 oraz 0040-Obozisko

Rozstrzygnięcie postępowania

Załączniki

Data publikacji 01.08.2018

Data modyfikacji 01.08.2018
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Emilia Faryna
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 534 wizyt