Usługi

US/575033/N/2018
Data publikacji 09.07.2018

575033-N-2018 Przetarg nieograniczony na usługę modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębów 0032-Dzierzków 2 oraz 0040-Obozisko

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależnosci do tej samej grupy kapitalowej

Załączniki

Data publikacji 09.07.2018

Data modyfikacji 09.07.2018
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Agnieszka Kotowska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 143 wizyt