Obwieszczenia

OŚR.I.6131.497.2011.AP
Data publikacji 24.03.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie umorzenia opłaty za usunięcie drzewa z terenu nieruchomości o numerze ewidencyjnym 493 położonej w Radomiu przy ul. Armii Krajowej 1 naliczonej w decyzji z dnia 7 listopada 2011 r. znak: OŚR.I.6131.497.2011.AP

Załączniki

Data publikacji 24.03.2017

Rejestr zmian
Autor : Małgorzata Pietraszewska

Osoba publikująca: Bernadeta Siek
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Statystyka strony: 216 wizyt