Ogłoszenia, komunikaty

ArII.6730.428.2018.KR
Data publikacji 24.09.2018

Na podstawie art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 03.07.2002 r. Prawo lotnicze w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kpa Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu przesyła w załączeniu projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjno - magazynowego z częścią socjalno- biurową, drogami wewnętrznymi i parkingiem na działkach nr ewid. 76, 77, 78, 79, 80, 83 i części działki nr ewid. 75 celem uzgodnienia

Na podstawie art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 03.07.2002 r. Prawo lotnicze w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kpa Wydział Architektury UM w Radomiu przesyła w załączeniu projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjno - magazynowego z częścią socjalno- biurową, drogami wewnętrznymi i parkingiem na działkach nr ewid. 76, 77, 78, 79, 80, 83 i części działki nr ewid. 75 z wniosku Pana Jakuba Miłosza celem uzgodnienia

Data publikacji 24.09.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Jarosław Popko
Wydział Architektury

Statystyka strony: 165 wizyt