Ogłoszenia, komunikaty

ArII.6730.428.2018.KR
Data publikacji 24.09.2018

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kpa Wydz. Architektury UM w Radomiu w załączeniu przesyła proj. decyzji o ustaleniu war. zabudowy dla bud. hali mag. budynku produkcyjno - magazynowego z częścią socjalno- biurową, drogami wew. i parkingiem na działkach nr ewid. 76, 77, 78, 79, 80, 83 i części działki nr 75 z wniosku Pana Jakuba Miłosza JMtechnik celem uzgodnienia

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kpa Wydz. Architektury UM w Radomiu w załączeniu przesyła proj. decyzji o ustaleniu war. zabudowy dla bud. hali mag. budynku produkcyjno - magazynowego z częścią socjalno- biurową, drogami wew. i parkingiem na działkach nr ewid. 76, 77, 78, 79, 80, 83 i części działki nr 75 z wniosku Pana Jakuba Miłosza JMtechnik celem uzgodnienia

Data publikacji 24.09.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Jarosław Popko
Wydział Architektury

Statystyka strony: 157 wizyt