Ogłoszenia, komunikaty

Ar II.6743.341.2018.UM
Data publikacji 11.07.2018

Zgłoszenie P. Marty Błędowskiej z dn.10.07.2018r. – budowa sieci wodociągowej i kan. sanitarnej na dz. nr 1/2, 59/15 (obr. 0220-Wólka Klwatecka, ark. 187) w położonych przy ul. Klwateckiej w Radomiu.

nie wniesiono sprzeciwu

Data publikacji 11.07.2018

Data modyfikacji 02.08.2018
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Urszula Majka
Wydział Architektury

Statystyka strony: 122 wizyt