Ogłoszenia, komunikaty

ArII.6743.326.2018.AB
Data publikacji 10.07.2018

Wodociagi Miejskie Sp. z o.o ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom

Zgłoszenie z dnia 29 czerwca 2018r. Wodociągów Miejskich w Radomiu ,

   Zgłoszenie  z dnia 29 czerwca .2018r. Wodociągów Miejskich  w Radomiu, z dnia 09.05.2018r.,-budowa sieci  kanalizacji sanitarnej o wodociągowej , na działkach  nr 166/1, 165,215, 216 ( obreb 0220 Wólka klwatecka , arkusz 187)położonych w Radomiu przy ul. Klwateckiej, Przyjete zgłoszenie , ZAŚWIADCZENIE Z DNIA 06.07.2018R -o braku podstaw  do wniesienia  sprzeciwu.

Data publikacji 10.07.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Urszula Majka
Wydział Architektury

Statystyka strony: 194 wizyt