Inwestycje celu publicznego

Ar II. 6733.109.2018.PK1
Data publikacji 21.08.2018

obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Radomskiego Centrum Kultury na działkach nr ewid. 137/2, 138/1 (obręb 0050 - Stare Miasto, arkusz 27) w Radomiu

Załączniki

Data publikacji 21.08.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Paulina Kowalik
Wydział Architektury

Statystyka strony: 223 wizyt