Inwestycje celu publicznego

Ar.II.6733.165.2016.TB
Data publikacji 24.10.2016

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 6/13 i 32/1 (obr. 0150 – Janiszpol, ark. 155)

Załączniki

Data publikacji 24.10.2016

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 351 wizyt