Inwestycje celu publicznego

ArI.6733.54.2018.AT
Data publikacji 20.07.2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa masztu telekomunikacyjnego na potrzeby stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci T-Mobile na działce nr ewid. 1 (obr. 0170, ark. 169) w Radomiu

Załączniki

Data publikacji 20.07.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 177 wizyt