Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

WI-II.746.1.56.2018.ŁK
Data publikacji 25.05.2018

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczeciu postepowania administracyjnego o ustaleniu loklizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej celem odwodnienia równi stacyjnej stacji Radom Wschodni linii kolejowej nr 26 Łuków-Radom, zlokalizowanego na działce nr ewid. 206 (obr. 0032) oraz na działce nr ewid. 42/4 (obr. 0030) w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 25.05.2018

Data modyfikacji 25.05.2018
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Karol Majcher
Wydział Architektury

Statystyka strony: 133 wizyt