Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.164.2017.AT
Data publikacji 30.01.2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działce nr ewid. 72/3 (obręb 0121- Godów, arkusz 131) stanowiącej ul. Tatrzańską oraz na działce nr ewid. 46/3 (obręb 0121-Godów, arkusz 129) stanowiącej ul. Gajową oraz na działkach nr ewid. 45/11, 82/22 (obręb 0121- Godów, arkusz 129) w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 30.01.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 223 wizyt