Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.155.2017.AT
Data publikacji 20.12.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr ewid.: 64 (obręb 0080-Żakowice, arkusz 69) stanowiącej ul. Stasieckiego, 68/46 (obręb 0080-Żakowice, arkusz 69) przy ul. Stasieckiego oraz 68/72 (obręb 0080-Żakowice, arkusz 69) stanowiącej ul. Szczygla w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 20.12.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 230 wizyt