Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.128.2017.AT
Data publikacji 20.12.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:budowa kontenerowej stacji transformatorowej, elektroenergetycznych linii kablowych średniego (15 kV) i niskiego (0,4 kV) przy ul. Zbożowej w Radomiu..

Załączniki

Data publikacji 20.12.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 213 wizyt