Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.149.2017.AT
Data publikacji 15.12.2017

obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE DN 40 na działkach nr ewid. 175/3, 74/11, 73/12 (obręb 0111- Idalin, arkusz 132) przy ul. Milenijnej oraz na działce nr ewid. 182 (obręb 0111- Idalin, arkusz 132) stanowiącej ul. Jacka Kuronia w Radomiu

Załączniki

Data publikacji 15.12.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 264 wizyt