Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.164.2017.AT
Data publikacji 07.12.2017

Obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działce nr ewid. 72/3 (obr. 0121, ark. 131) stanowiącej ul. Tatrzańską oraz na działkach 46/3, 32/1, 32/2, 228/1 (obr. 0121, ark. 129) stanowiących ul. Gajową oraz 45/11, 82/22 (obr. 0121, ark. 129) przy ul. Zielnej w Radomiu

Załączniki

Data publikacji 07.12.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 241 wizyt