Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.154.2017.AT
Data publikacji 03.11.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr ewid: 163/1, 166/5, 209 (obr. 0070, ark.77) oraz na działce nr ewid. 23 (obr. 0130, ark.110)przy ul. Okrężnej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 03.11.2017

Data modyfikacji 03.11.2017
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 146 wizyt