Inwestycje celu publicznego

ArI.6733.141.2017.AT
Data publikacji 13.10.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa gazociągu niskiego ciśnienia na działce nr ewid. 180/14 (obr.0070, ark.75) oraz na działkach nr ewid.: 111/3, 90/2, 90/1, 85/10, 85/9 (obr. 0070, ark. 73) przy ul. Pośredniej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 13.10.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 98 wizyt