Inwestycje celu publicznego

ArI.6733.123.2017.AT
Data publikacji 06.09.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: : budowa sieci wodociągowej na działce nr ewid.: 216 (obr. 0121 ark. 128) przy ul. Krynickiej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 06.09.2017

Rejestr zmian
Autor:

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 73 wizyt