Inwestycje celu publicznego

ARII.6733.118.2017.KM
Data publikacji 10.08.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE DN 40 na działce nr ewid.: 43 (obr. 0330-Rajec Szlachecki, ark. 243) przy ul. Porannej w Radomiu

Załączniki

Data publikacji 10.08.2017

Data modyfikacji 10.08.2017
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Karol Majcher
Wydział Architektury

Statystyka strony: 170 wizyt