Inwestycje celu publicznego

Ar.I.6733.94.2017.MK
Data publikacji 04.08.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa sieci wodociągowej na działce nr ew. 87/2 położonej w Radomiu (obr. 0130-Jeżowa Wola, ark. 80).

Załączniki

Data publikacji 04.08.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 135 wizyt