Inwestycje celu publicznego

ArII.6733.79.2017LR
Data publikacji 17.07.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z PE DN 40 mm na działce nr ewid.: 120/2 (obr. 0020- Gołębiów, ark. 13) przy ul. Rybnej w Radomiu

Załączniki

Data publikacji 17.07.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Luiza Raczkowska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 108 wizyt