Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.90.2017.MK
Data publikacji 23.06.2017

Obwieszczenie o wszczęciu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych położonego na działkach nr ewid. 320/10 i 320/12 przy ul. Lipskiej 2 w Radomiu (obręb 0121-Godów, arkusz 131).

Załączniki

Data publikacji 23.06.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 223 wizyt