Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArII.6733.32.2017LR
Data publikacji 19.05.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej oraz linii kablowej SN i nn na działkach nr ewid.: 231/14, 231/15, 231/37, 231/78, 231/79, 231/80, 231/122 (obr. 0010- Kaptur, ark. 20), 146 (obr. 0010- Kaptur, ark. 21), położonych przy ul. Wandy Malczewskiej / Listopadowej.

Załączniki

Data publikacji 19.05.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Luiza Raczkowska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 111 wizyt