Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArII.6733.39.2017LR
Data publikacji 19.05.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa słupa linii 15 kV i budowa linii kablowej 15kV na działce nr ewid.: 93/1 (obr. 0010- Kaptur, ark. 14), położonych przy ul. Folwarcznej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 19.05.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Luiza Raczkowska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 145 wizyt