Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArII.6733.35.2017LR
Data publikacji 26.04.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa sieci gazowej ś/c z PE dn 110 mm na działkach nr ewid. 19/1, 327, 40, 41, 42/1, 43, 44/1 (obręb 0020–Gołębiów, arkusz 3), 157/5 (obręb 0020–Gołębiów, arkusz 2), przy ul. Warszawskiej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 26.04.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Luiza Raczkowska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 256 wizyt