Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.61.2017.MK
Data publikacji 14.04.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa sieci wodociągowej na części działki nr ew. 88/41 położonej w Radomiu przy ul. Wiklinowej (obr. 0130-Jeżowa Wola, ark. 80).

Załączniki

Data publikacji 14.04.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Luiza Raczkowska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 290 wizyt