Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.139.2015.MW
Data publikacji 30.11.2015

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 46, 51/8, 52/1 ul. Drzymały

Załączniki

Data publikacji 30.11.2015

Rejestr zmian
Autor : Małgorzata Sułek

Osoba publikująca: Małgorzata Sułek
Wydział Architektury

Statystyka strony: 232 wizyt