Inwestycje celu publicznego

ArII.6733.128.2016.LR
Data publikacji 27.09.2016

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej oraz linii 15 kV na dz. nr ewid. 51/41,51/42,6/1,51/40,51/38,55,5/118,5/120 przy ul. Kusocińskiego w Radomiu

Załączniki

Data publikacji 27.09.2016

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Luiza Raczkowska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 343 wizyt