Organizacja

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DOPUSZCZONYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM Nr 2 w Radomiu w roku szkolnym 2016/2017
ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DOPUSZCZONYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM Nr 2 w Radomiu w roku szkolnym 2015/2016
ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DOPUSZCZONYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM Nr 2 w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015 ( Rada Pedagogiczna z dnia 24.06.2014r. )