Urząd Miejski w Radomiu

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią handlowo-usługową oraz garażem podziemnym na działkach nr ewid. 15/4, 15/3, 11/6, 13/2 (obręb 0041-Śródmieście 1, arkusz 37) przy ul. Żeromskiego / Stańczyka w Radomiu.

Prezydent Miasta Radomia na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1538 z późn. zm.) zamieszcza w załączeniu złożony w dniu 18.01.2024 r., uzupełniony w dniu 12.02.2024 r., wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią handlowo-usługową oraz garażem podziemnym na działkach nr ewid. 15/4, 15/3, 11/6, 13/2 (obręb 0041-Śródmieście 1, arkusz 37) przy ul. Żeromskiego / Stańczyka w Radomiu.

Zgodnie z art. 7 ust. 11 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, uwagi do wyżej wymienionego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej można wnosić w postaci papierowej do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu, ul. Stefana Żeromskiego 53, 26-600 Radom lub w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mpu@mpu.radom.pl w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, tj. do 05.03.2024 r.

Metadane

Data publikacji : 13.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Wilczyński Miejska Pracownia Urbanistyczna

Opcje strony

do góry