Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/zawiadomienia-o-lokaliz/48267,Informacje-ogolne.html
19.07.2024, 22:54

Informacje ogólne

Na podstawie art. 7 ust 10 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. u. Nr 1496) Prezydent Radomia będzie zamieszczał na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej kolejne wnioski o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.

Uwagi do ww. wniosków wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia do Rady Miejskiej w Radomiu.

Metadane

Data publikacji : 27.12.2019
Data modyfikacji : 13.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Rybak
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Informacji Prasowej i Publicznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Wilczyński

Opcje strony