Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/zatrudnienie/13050,Zatrudnienie.html
2022-08-14, 01:49

Dokumenty dotyczące naborów należy składać pod adresem: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, Biuro Obsługi Mieszkańca, pokój nr 19 z dopiskiem na kopercie jakiej oferty pracy dotyczą składane dokumenty (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Metadane

Data publikacji : 05.01.2011
Data modyfikacji : 12.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Pochylska
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Biuro Teleinformatyczne
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Kościuk

Opcje strony