Urząd Miejski w Radomiu

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie mapy podziału wraz z aktualizacją oznaczenia użytków gruntowych dla działki położonej w Radomiu przy ulicy Poselskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Radomia nr 748/1 o pow. 0,1928 ha (obr. 0061 – Halinów, ark. 72), zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Miasta Radomia Nr 490/2024 z dnia 28.05.2024r., znak: ArII.6724.277.2024.AG.

Informacja o wyborze oferty.

Metadane

Data publikacji : 04.07.2024
Data modyfikacji : 04.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ludwika Seliga Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Cieślakowska Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Cieślakowska

Opcje strony

do góry