Urząd Miejski w Radomiu

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie mapy podziału wraz z aktualizacją oznaczenia użytków gruntowych dla działki położonej w Radomiu w rejonie ulicy Zielonej i ulicy Nadziei, stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Radomia nr 228/28 o pow. 0,0324 ha (obr. 0010 – Kaptur, ark. 21), zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Miasta Radomia Nr 475/2024 z dnia 23.05.2024r., znak: ArII.6724.122.2024.AG.

Informacja o wyborze oferty.

Metadane

Data publikacji : 27.06.2024
Data modyfikacji : 27.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ludwika Seliga Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Cieślakowska Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Cieślakowska

Opcje strony

do góry