Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne/uslugi/67496,Zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-wykonanie-mapy-podzialu-wraz-z-aktualizacja-oz.html
14.07.2024, 13:30

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie mapy podziału wraz z aktualizacją oznaczenia użytków gruntowych dla działki położonej w Radomiu przy ul. Długojowskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Radomia nr 709 o pow. 1,1188 ha (obr. 0032 – Dzierzków 2, ark. 141), zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Miasta Radomia Nr 445/2024 z dnia 16.05.2024r., znak: ArII.6724.101.2024.AG.

Informacja o wyborze oferty.

Metadane

Data publikacji : 18.06.2024
Data modyfikacji : 18.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ludwika Seliga Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Cieślakowska Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Cieślakowska

Opcje strony