Urząd Miejski w Radomiu

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie mapy podziału nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Kujawskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 55/27 o pow. 1,3932 ha (obręb 0090 – Mariackie, arkusz 96), zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Miasta Radomia Nr 646/2023 z dnia 02.08.2023r., znak: ArII.6724.475.2023.DŁ.

Informacja o wyborze oferty.

Metadane

Data publikacji : 13.09.2023
Data modyfikacji : 13.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ludwika Seliga Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Cieślakowska Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Cieślakowska

Opcje strony

do góry