Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne/uslugi/58678,Zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-wykonanie-mapy-podzialu-dzialki-nr-955-obr-004.html
2023-09-21, 20:03

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie mapy podziału działki nr 95/5 (obr. 0041 - Śródmieście 1, ark. 41) położonej w Radomiu przy ul. 25-go Czerwca, stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia, zapisanej w KW Nr RA1R/00052896/0 zgodnie z postanowieniem Prezydenta Miasta Radomia Nr 266/2022 znak: ArII.6724.288.2022.EB1 z dnia 29.03.2022 r.

Informacja o wyborze oferty.

Metadane

Data publikacji : 22.06.2022
Data modyfikacji : 22.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ludwika Seliga Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Cieślakowska Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Cieślakowska

Opcje strony