Urząd Miejski w Radomiu

Strona znajduje się w archiwum.

BZP.271.1.471.2017.PF Zamówienie publiczne na usługę społeczną dot. przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych z fizyki w ramach projektu: „Przez kształcenie do sukcesu”.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Metadane

Data publikacji : 26.07.2017
Data modyfikacji : 26.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Frąk Biuro Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Frąk Biuro Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Frąk

Opcje strony

do góry