Urząd Miejski w Radomiu

AKTUALNOŚCI, INFORMACJE DLA PRZEWOŹNIKÓW

UWAGA !!!
SZANOWNI PAŃSTWO,

OD DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU DO ODWOŁANIA OPŁATOMAT W SIEDZIBIE BIURA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I OBSŁUGI INWESTORA  W RATUSZU BĘDZIE NIECZYNNY.
PROSIMY O KORZYSTANIE Z INNYCH FORM WPŁAT.
ZA UTRUDNIENIA W REALIZACJI PŁATNOŚCI PRZEPRASZAMY.

 

UWAGA – INFORMACJA O OBOWIĄZKACH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW TRANSPORTOWYCH POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO RZECZY/OSÓB

Oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych za 2023 rok

Zgodnie z treścią art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz 2201) po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa art. 7 ust. 2, w terminie do dnia 31 marca roku następnego
:

1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w art. 7a ust. 8 pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;

2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że dla oświadczeń za 2023 r. termin ten mija 31 marca 2024 r.

Poniżej druk do pobrania i uzupełnienia. Dokument należy podpisać i przekazać do Urzędu w oryginale.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

  • oświadczenie dotyczy roku 2023;
  • oświadczenie należy złożyć, jeżeli firma posiada ważne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  • oświadczenie musi zostać złożone w oryginale, tj. dokument papierowy (operator pocztowy lub osobiście) lub podpisany podpisem kwalifikowanym za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • jednoosobowe działalności gospodarcze, jeśli posiadają ważne zezwolenie, również zobowiązane są do złożenia oświadczenia.  Dla działalności, w których właściciel jest także kierowcą, właściciel uwzględnia siebie zarówno w pozycji dotyczącej osób zatrudnionych jak i w średniej arytmetycznej kierowców;
  • w przypadku, gdy oświadczenie składa osoba posiadająca pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia w imieniu przedsiębiorcy (podpisuje oświadczenie), należy dołączyć upoważnienie w oryginale oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (17,00 zł) za pełnomocnictwo;
  • w oświadczeniu należy uwzględnić osoby zatrudnione bez względu na formę
    zatrudnienia (umowa o  pracę, umowa zlecenie i in.);
  • w oświadczeniu należy ująć również kierowców (kierowca może być przedsiębiorcą), z którymi przedsiębiorca zawiera umowę (bez względu na formę zatrudnienia).

Ww. oświadczenia można pobrać ze strony Zezwolenie zawód przewoźnika drogowego - dokumenty lub w Biurze Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Rynek 1, budynek Ratusza.

Metadane

Data publikacji : 26.10.2021
Data modyfikacji : 02.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Turek Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bałenkowski Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Bałenkowski

Opcje strony

do góry