Urząd Miejski w Radomiu

Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 2021r. poz. 919),

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r. poz. 916),

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz. U. z 2014r. poz. 961).

 

 

Wymagane dokumenty

„Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne” wraz z załącznikami.

 

Załączniki

1. wykaz pojazdów samochodowych, którymi transport drogowy ma być wykonywany,

 

2. zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, że spełnia warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym,

 

3. zaświadczenie o niekaralności zatrudnionych kierowców, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, że spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym,

 

4. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia,

 

5. pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej (w przypadku działania przez pełnomocnika).

 

Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne wydawane jest na czas nieoznaczony.

 

Zmiana zaświadczenia

Wniosek o zmianę zaświadczenia wraz dokumentami potwierdzającymi zmianę.

 

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Radomiu

26-600 Radom, Rynek 1 pokój 5 )

Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń – Wieloosobowe Stanowisko

tel.  (48) 36-20-461, (48) 36-20-312

fax. (48) 36-20-625

Godziny obsługi interesantów:

poniedziałek - piątek: 730 - 1515

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 730 - 1530

 

Opłaty

- za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne - 500 zł,

- za wydanie wypisu z zaświadczenia na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o wydanie zaświadczenia - 100 zł,

- za zmianę zaświadczenia polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności – 25 zł,

- za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zmiany zaświadczenia na każdy pojazd zgłoszony do zaświadczenia – 10 zł,

- za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia - 100 zł.

 

Opłaty można dokonać:

- we wpłatomacie Urząd Miejski w Radomiu Rynek 1 (Ratusz)

- w kasie bezgotówkowej (Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30 pok. 19)

- na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości Urzędu Nr 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

 

Opłaty skarbowej można dokonać;

na rachunek:  Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków Nr 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni.

 

Forma załatwienia sprawy

Zaświadczenie.

Odbiór zaświadczenia - osobiście przez przedsiębiorcę lub przez pełnomocnika w terminie uzgodnionym przy składaniu wniosku.

W przypadkach nieopisanych prosimy o bezpośredni kontakt.

Metadane

Data publikacji : 17.09.2013
Data modyfikacji : 18.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Baran Biuro Działalności Gospodarczej
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bałenkowski Biuro Działalności Gospodarczej
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Bałenkowski

Opcje strony

do góry