Urząd Miejski w Radomiu

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu / Zgłoszenie sprzedaży

 

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony wniosek „Zawiadomienie o zbyciu pojazdu”
  2. Kopia dokumentu potwierdzającego sprzedaż pojazdu (np.: faktura, rachunek, umowa: sprzedaży, darowizny, zamiany).

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

 

Opłaty

 

  • 17,00 zł -opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu bądź bezpośrednio w kasie Urzędu:

 

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków

Bank PEKAO SA II O/RADOM

 

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów, Pokój nr 37, tel.:  (48) 36-20-352

W przypadkach nieopisanych prosimy o bezpośredni kontakt ponieważ podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów. 

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r poz. 2096 ze zm).
  2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 poz. 1990 ze zm).
  3. Ustawa o Opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r poz. 1000).

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2015
Data modyfikacji : 18.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Malmon Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Malmon Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Malmon

Opcje strony

do góry