Urząd Miejski w Radomiu

Zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane i przewożące wartości pieniężne

  Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących  pojazdami;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego,

oraz przepisy wykonawcze.

 

Wymagane dokumenty:            

1. Wniosek o wydanie zezwolenia

2. Orzeczenie lekarskie od lekarza uprawnionego

3 Orzeczenie psychologiczne od uprawnionego psychologa

4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu ( zaświadczenie od pracodawcy jeżeli jest wymagane)

 

Miejsce składania dokumentów:          

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Pokój nr 3, tel. (48) 36-20-472

 

Opłaty:

Opłaty za wydanie zezwolenia - 50,00 zł.

Nr konta: Gmina Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości, PEKAO S.A. II O/Radom 16124032591111000029892376

 

Termin załatwienia sprawy:      

Do  2 dni ( od weryfikacji dokumentów)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia.

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 10.03.2016
Data modyfikacji : 16.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Góźdź Wydział Komunikacji
Osoba udostępniająca informację:
Leszek Góźdź Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Malmon

Opcje strony

do góry