Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami dla kierowców zawodowych

Podstawa prawna:       

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących  pojazdami;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego;

Ustawa o transporcie drogowym;

oraz przepisy wykonawcze.

 

Wymagane dokumenty:           

1. Wniosek o wydanie uprawnień z własnoręcznym podpisem – wniosek obowiązujący

2. Świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego

3.Zaświadczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do badania kierowców

4. Orzeczenie psychologiczne od uprawnionego psychologa

5. Kserokopia prawa jazdy

6. Jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (pozycja frontalna)

 

Miejsce składania dokumentów:          

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Pokój nr 3, tel. (48) 36-20-472

 

Opłaty

Opłaty za wydanie prawa jazdy - 100,00 zł. + 0,50 zł. opłaty ewidencyjnej

Nr konta: Gmina Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości, PEKAO S.A. II O/Radom 16124032591111000029892376

 

Termin załatwienia sprawy:     

Do 30 dni

 

Tryb odwoławczy:        

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia.

 

Uwagi

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Komunikacji – Referat Praw Jazdy

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Metadane

Data publikacji : 24.03.2016
Data modyfikacji : 16.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Góźdź Wydział Komunikacji
Osoba udostępniająca informację:
Leszek Góźdź Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Malmon

Opcje strony

do góry