Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami

Podstawa prawna:        

Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. art. 217;

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

 

Wymagane dokumenty:             

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia (K-II/2)

2. Do wglądu - dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu

- prawo jazdy

 

Miejsce składania dokumentów:           

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Pokój nr 3, tel. (048)36-20-472

 

Opłaty Opłata skarbowa - 17,00 zł

Opłaty można wnosić przelewem na konto:

Gmina Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków

Bank: PEKAO S.A. II O/Radom 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

Termin załatwienia sprawy:       

NIezwłocznie

 

Tryb odwoławczy           

Nie przysługuje

Metadane

Data publikacji : 10.03.2016
Data modyfikacji : 16.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Góźdź Wydział Komunikacji
Osoba udostępniająca informację:
Leszek Góźdź Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Malmon

Opcje strony

do góry