Urząd Miejski w Radomiu

Przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi ( w przypadku przekroczenia 20 punktów karnych )

Podstawa prawna:    

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących  pojazdami;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego,

oraz przepisy wykonawcze.

 

Wymagane dokumenty:         

1. Wniosek o wydanie uprawnień – wniosek obowiązujący

2. Jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (pozycja frontalna)

3. Orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców

4. Do wglądu:

- dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu

 

 

Miejsce składania dokumentów:        

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Pokój nr 8, tel. (48) 36-20-207

 

Opłaty za wydanie prawa jazdy - 100,00 zł. + 0,50 zł. opłaty ewidencyjnej

 

Nr konta: Gmina Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości, PEKAO S.A. II O/Radom 16124032591111000029892376

 

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

 

Tryb odwoławczy       

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (w tym przypadku Prezydenta Miasta Radomia) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Uwagi

Na podstawie złożonych dokumentów organ wydający prawo jazdy  w terminie 2dni roboczych generuje profil kandydata na kierowcę 

Metadane

Data publikacji : 24.03.2016
Data modyfikacji : 27.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Góźdź Wydział Komunikacji
Osoba udostępniająca informację:
Leszek Góźdź Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Leszek Góźdź

Opcje strony

do góry